PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Public interest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Public interest" po angielsku

rzeczownik
  1. interes publiczny
    Innovation must be guided by public interest, improving quality of life and promoting social well-being. (Propagując innowacje, należy kierować się interesem publicznym, chęcią poprawy jakości życia ludzi i promowaniem dobrostanu społecznego.)

"Public interest" — Słownik kolokacji angielskich

Public interest kolokacja
Popularniejsza odmiana: public interest
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Interes społeczny
  1. public przymiotnik + interest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For him, he was doing something in the public interest.