"Prophetic Book" — Słownik kolokacji angielskich

Prophetic Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: prophetic book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Prorocza Książka
  1. prophetic przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The prophetic books have on occasion been dismissed as lacking in good sense.

    Podobne kolokacje: