"prophetic book" — Słownik kolokacji angielskich

prophetic book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prorocza książka
  1. prophetic przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The prophetic books have on occasion been dismissed as lacking in good sense.

    Podobne kolokacje: