Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Prezes" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Prezes" po polsku

Prezes

rzeczownik
 1. Managing Director British English , MD (skrót) British English , Chief Executive Officer American English , CEO (skrót) American English *** , President American English
  • Dyrektor Zarządzający, Prezes, dyrektor generalny, dyrektor naczelny [policzalny]
   the person responsible for all of a company's operations and performance
   May I present our company's Managing Director. (Pozwólcie mi przedstawić prezesa naszej firmy.)
   He was elected the Chief Executive Officer of our company. (On został wybrany na Prezesa naszej firmy.)
   The new CEO changed the policy of the company, bringing many improvements. (Nowa dyrektorka generalna zmieniła politykę firmy, wprowadzając wiele ulepszeń.)
   zobacz także: chief executive
rzeczownik
 1. chairman *** , chair ****
  • prezes (np. firmy, korporacji) British English [policzalny]
   someone who is in charge of a company or organization, the highest ranking person on the board of directors
   My brother is a chairman of a big company. (Mój brat jest prezesem dużej firmy.)
   I got promoted and now I'm the chairman of that corporation. (Zostałem awansowany i teraz to ja jestem prezesem tej korporacji.)
 2. chairperson

"Prezes" — Słownik kolokacji angielskich

 1. executive rzeczownik + officer rzeczownik = Dyrektor Zarządzający, Prezes, dyrektor generalny, dyrektor naczelny
  Silna kolokacja

  In 2011, he served as the company's interim chief executive officer.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo