"Papal authority" — Słownik kolokacji angielskich

Papal authority kolokacja
Popularniejsza odmiana: papal authority
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Papieska władza
  1. papal przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The papal authorities still have some control over the administration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo