"papal authority" — Słownik kolokacji angielskich

papal authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): papieska władza
  1. papal przymiotnik + authority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The papal authorities still have some control over the administration.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo