"Northern Premier League" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Północne Premier League
  1. northern przymiotnik + league rzeczownik
    Silna kolokacja

    He believed they were planning a "northern league" against France.

    Podobne kolokacje: