BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native people" — Słownik kolokacji angielskich

Native people kolokacja
Popularniejsza odmiana: native people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tubylczy ludzie
  1. native przymiotnik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In the 1950s, other Native people wrote books for children.

powered by  eTutor logo