BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native name" — Słownik kolokacji angielskich

Native name kolokacja
Popularniejsza odmiana: native name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinne imię
  1. native przymiotnik + name rzeczownik
    Luźna kolokacja

    One may be sure of that by the native name they have given him.

powered by  eTutor logo