BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native Tradition" — Słownik kolokacji angielskich

Native Tradition kolokacja
Popularniejsza odmiana: native tradition
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tubylcza Tradycja
  1. native przymiotnik + tradition rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Much else, however, seems to be in a native ceramic tradition.

powered by  eTutor logo