BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Native People" — Słownik kolokacji angielskich

Native People kolokacja
Popularniejsza odmiana: native people
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Tubylczy Ludzie
  1. native przymiotnik + people rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In the 1950s, other Native people wrote books for children.

powered by  eTutor logo