PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Native Authority" — Słownik kolokacji angielskich

Native Authority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinna Władza
  1. native przymiotnik + authority rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    During the colonial period, most police were associated with local governments (native authorities).