PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"National Insurance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "National Insurance" po angielsku

National Insurance , NI (skrót)

rzeczownik
 1. system ubezpieczeń społecznych  BrE [niepoliczalny]
  Every citizen is obliged to pay fees to the National Insurance system. (Każdy obywatel jest zobligowany do płacenia składek na system ubezpieczeń społecznych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. ubezpieczenie społeczne
  National insurance allows us to receive medical care free of charge. (Ubezpieczenie społeczne pozwala nam na bezpłatne korzystanie z opieki medycznej.)

"National Insurance" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krajowe ubezpieczenie zdrowotne
 1. national przymiotnik + insurance rzeczownik
  Silna kolokacja

  Many of us end up paying too much tax or national insurance.