"Major works" — Słownik kolokacji angielskich

Major works kolokacja
Popularniejsza odmiana: major works
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny pracuje
  1. major przymiotnik + works rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The first floor is home to major works of art from the 19th century.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo