ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Little Dog" — Słownik kolokacji angielskich

Little Dog kolokacja
Popularniejsza odmiana: little dog
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pies Mały
  1. little przymiotnik + dog rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Next he'll be asking you to buy him a little white dog.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo