"Little Choice" — Słownik kolokacji angielskich

Little Choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: little choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Mało Wyboru
  1. little przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They have so much to lose and we often give them little choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo