"little choice" — Słownik kolokacji angielskich

little choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mało wyboru
  1. little przymiotnik + choice rzeczownik
    Silna kolokacja

    They have so much to lose and we often give them little choice.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo