"Large school" — Słownik kolokacji angielskich

Large school kolokacja
Popularniejsza odmiana: large school
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża szkoła
  1. large przymiotnik + school rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Like other large high schools in the city, security became a problem.

powered by  eTutor logo