"large school" — Słownik kolokacji angielskich

large school kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża szkoła
  1. large przymiotnik + school rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Like other large high schools in the city, security became a problem.

powered by  eTutor logo