"Large house" — Słownik kolokacji angielskich

Large house kolokacja
Popularniejsza odmiana: large house
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielki dom
  1. large przymiotnik + house rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She lives alone in a house too large for one person.

powered by  eTutor logo