BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"Large chunk" — Słownik kolokacji angielskich

Large chunk kolokacja
Popularniejsza odmiana: large chunk
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży kawał
  1. large przymiotnik + chunk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When that gave way, a large chunk of the building went down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo