"large chunk" — Słownik kolokacji angielskich

large chunk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży kawał
  1. large przymiotnik + chunk rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When that gave way, a large chunk of the building went down.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo