"Italian accent" — Słownik kolokacji angielskich

Italian accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Włoski akcent
  1. Italian przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Soon she was going into trances and speaking in a man's voice with an Italian accent.

    Podobne kolokacje: