"Great Desert" — Słownik kolokacji angielskich

Great Desert kolokacja
Popularniejsza odmiana: great desert
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wielka Pustynia
  1. great przymiotnik + desert rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He pointed to other mountains in the middle of the great desert.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Great Desert" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Great Desert" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik