"great desert" — Słownik kolokacji angielskich

great desert kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wielka pustynia
  1. great przymiotnik + desert rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He pointed to other mountains in the middle of the great desert.

    Podobne kolokacje:

podobne do "great desert" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "great desert" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik