"German accent" — Słownik kolokacji angielskich

German accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Niemiecki akcent
  1. German przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The game show host seemed to have a bit of a German accent.

    Podobne kolokacje: