"Formal negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

Formal negotiation kolokacja
Popularniejsza odmiana: formal negotiation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Formalne negocjacje
  1. formal przymiotnik + negotiation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No formal negotiations will take place in these working groups, officials say.