"formal negotiation" — Słownik kolokacji angielskich

formal negotiation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalne negocjacje
  1. formal przymiotnik + negotiation rzeczownik
    Silna kolokacja

    No formal negotiations will take place in these working groups, officials say.