"Forge Book" — Słownik kolokacji angielskich

Forge Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kuźnia Książka
  1. Forge rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    New York City: Forge Books, 2004.

    Podobne kolokacje: