"European accent" — Słownik kolokacji angielskich

European accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Europejski akcent
  1. European przymiotnik + accent rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There was a moment of silence before a voice spoke with a clipped European accent came on the line.

    Podobne kolokacje: