"English accent" — Słownik kolokacji angielskich

English accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Angielski akcent
  1. English przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He spoke with an English accent, from somewhere far to the south.

    Podobne kolokacje: