"Early time" — Słownik kolokacji angielskich

Early time kolokacja
Popularniejsza odmiana: early time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny czas
  1. early przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Let me take you back to an earlier time in America.

    Podobne kolokacje: