"Democratic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: democratic approach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Demokratyczne podejście
  1. democratic przymiotnik + approach rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    With the bad old days in mind, he has taken a more democratic approach.

powered by  eTutor logo