"Current understanding" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: current understanding
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecne rozumienie
  1. current przymiotnik + understanding rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The kind of forces that come into play here are mysterious and beyond our current understanding.