"current understanding" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne rozumienie
  1. current przymiotnik + understanding rzeczownik
    Silna kolokacja

    The kind of forces that come into play here are mysterious and beyond our current understanding.