"Chapter Book" — Słownik kolokacji angielskich

Chapter Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: chapter book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rozdział Książka
  1. chapter rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a chapter book, you would read the majority of the words.