"Castle Book" — Słownik kolokacji angielskich

Castle Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: Charles Book of Castles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Książka zamkowa
  1. castle rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Notes for and illustrations of Castle Books.

    Podobne kolokacje: