"Bipolar Celebrity" — Słownik kolokacji angielskich

Bipolar Celebrity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Dwubiegunowa Sława
  1. bipolar przymiotnik + celebrity rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Bipolar Celebrities: Does It Make Them More Creative?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo