"celebrity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

celebrity rzeczownik

rzeczownik + celebrity
Kolokacji: 12
Hollywood celebrity • media celebrity • sports celebrity • television celebrity • TV celebrity • ...
celebrity + rzeczownik
Kolokacji: 126
celebrity status • celebrity guest • celebrity chef • celebrity magazine • celebrity interview • celebrity culture • Celebrity Big Brother • ...
celebrity + czasownik
Kolokacji: 28
celebrity includes • celebrity appears • celebrity makes • celebrity comes • celebrity takes • ...
czasownik + celebrity
Kolokacji: 28
feature celebrities • interview celebrities • include celebrities • use one's celebrity • see celebrities • ...
przymiotnik + celebrity
Kolokacji: 58
local celebrity • international celebrity • minor celebrity • national celebrity • Bipolar Celebrity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
2. international celebrity = międzynarodowa sława international celebrity
3. minor celebrity = drugorzędna sława minor celebrity
5. Bipolar Celebrity = Dwubiegunowa Sława Bipolar Celebrity
  • Bipolar Celebrities: Does It Make Them More Creative?
  • Candace Cameron Bure's Struggle to Get Healthy Bipolar Celebrities: Does It Make Them More Creative?
6. instant celebrity = natychmiastowa sława instant celebrity
7. famous celebrity = sławna sława famous celebrity
przyimek + celebrity
Kolokacji: 13
about celebrities • with celebrities • of celebrities • by celebrities • for celebrities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.