PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Billboard Book" — Słownik kolokacji angielskich

Billboard Book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Billboard Książka
  1. billboard rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Book of Top 40 Hits, Billboard Books (2004).

    Podobne kolokacje: