PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"Big Book" — Słownik kolokacji angielskich

Big Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: big book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Gruba książka
  1. big przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At the same time, he opened the big book in front of him.

    Podobne kolokacje: