Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"big book" — Słownik kolokacji angielskich

big book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gruba książka
  1. big przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At the same time, he opened the big book in front of him.

    Podobne kolokacje: