"Best Moment" — Słownik kolokacji angielskich

Best Moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: best moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Najlepszy Moment
  1. best przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He became professional exactly in the best moment of the club's history.

    Podobne kolokacje: