"best moment" — Słownik kolokacji angielskich

best moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepszy moment
  1. best przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He became professional exactly in the best moment of the club's history.

    Podobne kolokacje: