"Best Book" — Słownik kolokacji angielskich

Best Book kolokacja
Popularniejsza odmiana: best book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Najlepsza Książka
  1. best przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What do you think are the best books of 2011?

    Podobne kolokacje: