PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"best book" — Słownik kolokacji angielskich

best book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsza książka
  1. best przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    What do you think are the best books of 2011?

    Podobne kolokacje: