KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

Poradniki i samorozwój

Get-It-Done Guy's Quick and Dirty Tips to Work Less and Do More
Get-It-Done Guy's Quick and Dirty Tips to Work Less and Do More

Liczba nagrań: 1320

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

Modern Manners Guy Quick and Dirty Tips for a More Polite Life
Modern Manners Guy Quick and Dirty Tips for a More Polite Life

Liczba nagrań: 334

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

The Mighty Mommy's Quick and Dirty Tips for Practical Parenting
The Mighty Mommy's Quick and Dirty Tips for Practical Parenting

Liczba nagrań: 1090

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

Stuff Mom Never Told You
Stuff Mom Never Told You

Liczba nagrań: 2677

Poziom: B1-B2 (średnio zaawansowany)

Personal Growth
Personal Growth

Liczba nagrań: 15

Poziom: B1-B2 (średnio zaawansowany)