Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

Poradniki i samorozwój

Get-It-Done Guy's Quick and Dirty Tips to Work Less and Do More
Get-It-Done Guy's Quick and Dirty Tips to Work Less and Do More

Liczba nagrań: 1436

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

Modern Manners Guy Quick and Dirty Tips for a More Polite Life
Modern Manners Guy Quick and Dirty Tips for a More Polite Life

Liczba nagrań: 607

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

The Mighty Mommy's Quick and Dirty Tips for Practical Parenting
The Mighty Mommy's Quick and Dirty Tips for Practical Parenting

Liczba nagrań: 1302

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)