ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

Aktualne wydarzenia

CNN News Update
CNN News Update

Liczba nagrań: 1268

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

BBC Global News
BBC Global News

Liczba nagrań: 160

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)