Aktualne wydarzenia

Guardian Daily
Guardian Daily

Liczba nagrań: 267

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

CNN News Update
CNN News Update

Liczba nagrań: 1325

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)

World News For Children
World News For Children

Liczba nagrań: 22

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

NewsPod
NewsPod

Liczba nagrań: 2

Poziom: B1-B2 (średniozaawansowany)

BBC Global News
BBC Global News

Liczba nagrań: 182

Poziom: C1-C2 (zaawansowany)